SAMOCHODY
CIŚNIENIOWE KROLL

Tradycyjne metody czyszczenia instalacji kanalizacyjnych pod wysokim ciśnieniem wymagają użycia dużych ilości cennej czystej wody, a konieczność uzupełniania jej ubytków powoduje przerwy technologiczne. Metody te są więc nieekologiczne i nieekonomiczne. W systemie KROLL z odzyskiem wody pompa wysokiego ciśnienia (PWC) pobiera wodę z wyodrębnionej w zbiorniku komory czystej wody (KC) i przetłacza ją pod wysokim ciśnieniem do końcówki czyszczącej w kanale. Zmieszana z zanieczyszczeniami woda zostaje stąd zassana do komory osadów (KO) zbiornika, za pomocą podciśnienia wytworzonego przez pompę próżniową (PP). W komorze osadów z zanieczyszczonej wody wytrącają się grawitacyjnie i pozostają, większe i cięższe cząstki zanieczyszczeń. Pozbawiona tych cząstek woda, zostaje – poprzez spełniające rolę filtra wstępnego otwory w toku(T) i bębnowy filtr odśrodkowy dokładnego oczyszczania (FB) – zassana i przetłoczona przez pompę wirnikową (PW) do zespołu rozdzielaczy cyklonowych (RC).


W rozdzielaczach tych następuje ostateczne oczyszczenie wody do czystości wyższej niż wymagana przez producentów pomp wysokiego ciśnienia. Opuszczająca zespół rozdzielaczy odzyskana woda kierowana jest do komory czystej wody, a oddzielone zanieczyszczenia przetłaczane do komory osadów. Do opróżniania komory osadów służy tłok wypychający (T). System odzysku wody działa w sposób ciągły i automatycznie załączając w zależności od poziomu wody w komorze (KC) odpowiednio swoje instalacje, lecz nie powodując przerw w czyszczeniu kanału.

System ten jest zintegrowany z tradycyjnym wyposażeniem do czyszczenia ciśnieniowego (instalacje ssące, wysokociśnieniowe, bębny z wężami, obrotowym wysięgnikiem węża ssącego, itp.) i montowany na zależnym od pojemności całkowitej zbiornika, podwoziu samochodu ciężarowego


Samochód KROLL jest w standarcie wyposażony w pełny system sterowania zabudową ( w tym pompami) w oparciu o magistralę CAN-BUS. Na dzień dzisiejszy technologia CAN-BUS ma kluczowe znaczenie dla wydłużonej żywotności zabudowy oraz podwozia czego niestety klienci sobie nie uświadamiają upatrując w tym systemie źródła potencjalnych problemów. Nie chcąc nadmiernie rozbudowywać tej teorii należy wspomnieć fakt, że zastosowanie technologii CAN-BUS w standarcie podwozi samochodów ciężarowych „odchudziło” te auta o kilka km kabli. Podobnie rzecz się ma z samochodami osobowymi. Nie ma na rynku samochodów osobowych bez systemu CAN BUS. W samochodach KROLL nie ma ani jednej zabudowy bez technologii CAN BUS. Dlaczego zatem kupować nowe ale przestarzałe technologicznie  samochody skoro na rynku jest oferta samochodów standardowo wyposażonych w CAN BUS? Nasza firma, podobnie jak konstruktorzy i technologowie KROLL, jest przekonana, że CAN BUS jest jedynym systemem sterowania jaki można zastosować w nowoczesnym samochodzie ciśnieniowym.

OCZYSZCZANIE

Opracowany przez firmę KROLL, system zamkniętego obiegu wody z instalacją jej odzysku, umożliwia wielkokrotne użycie do czyszczenia tej samej wody, bez potrzeby jej uzupełniania. Zużywana po raz pierwszy woda, nie musi być wodą czystą. Może zostać pobrana, a następnie oczyszczona przez system, np. z rzeki lub bezpośrednio z instalacji kanalizacyjnej.

KROLL – DBAMY O ŚRODOWISKO

przejdź do góry