KAMERY DO RUROCIĄGÓW

Nowoczesne systemy do optycznej inspekcji instalacji rurowych szczególnie kanalizacyjnych, oparte są na technice cyfrowej, wypierając dotychczasową analogową. Podstawowym tego powodem, jest potrzeba uzyskania z prowadzonego monitoringu możliwie jak największych ilości jakościowo wysokich, a tym samym wiarygodniejszych informacji o stanie przeglądanej instalacji. Technika analogowa tylko częściowo spełnia te wymogi. Transmisja każdej informacji wymaga tu jednej pary przewodów. W miarę zwiększania ich liczby, kabel zasilający kamerę i wózek staje się coraz cięższy i grubszy ograniczając zasięg przeglądu do praktycznie ca. 120 mb.
Kamery cyfrowe Stosowane w nowej generacji systemów technika cyfrowa, umożliwia transmisję wszystkich informacji w formie „pakietów” sygnałów cyfrowych, dwuprzewodowym elastycznym kablem współosiowym o przekroju 6,5 mm i ciężarze zaledwie 55g/mb. Dla zwiększenia jego wytrzymałości na zerwanie do ponad 2000 N, zastosowano warstwę oplotu kewlarowego.

KABEL WSPÓŁOSIOWY

  1. Płaszcz zewnętrzny z tworzywa PU
  2. Oplot kewlarowy
  3. Oplot ekranujący-przewód zewnętrzny
  4. Warstwa izolacyjna
  5. Przewód wewnętrzny

CIĘŻAR KABLA

Przełamanie „bariery ciężaru kabla” uczyniło realnym wykonywanie jednorazowych przeglądów do 500, a nawet 1000 mb. Technika cyfrowa umożliwiła też wprowadzenie szeregu nowych funkcji znacznie podnoszącymi komfort obsługi i zabezpieczającymi system przed możliwościami awarii.

AUTOFOCUS

Funkcja automatycznej regulacji ostrości „Autofocus ” zapewnia utrzymanie ostrości obrazu niezależnie od odległości oglądanego szczegółu instalacji od obiektywu kamery. Funkcja ta może zostać wyłaczona przez operatora systemu i zastąpiona funkcją zmiennej ogniskowej ZOOM. Wartość ogniskowej wyświetlana jest na monitorze.

OŚWIETLENIE

Warunkiem dokonania inspekcji jest właściwe oświetlenie przeglądanego fragmentu instalacji. W instalacjach o większych średnicach, oprócz oświetlenia podstawowego, zintegrowanego z głowicą kamery, stosuje się oświetlenie dodatkowe, montowane na wózku kamery. Przy dużym odchyleniu głowicy, powoduje ono jednak powstanie refleksów świetlnych na obiektywie. Układ samoczynnej regulacji natężenia oświetlenia przeciwdziała temu niekorzystnemu zjawisku.

STABILNOŚĆ WÓZKA

Przewrócenie się wózka uniemożliwia jego dalszą jazdę i wyjazd z przeglądanej instalacji. Dlatego odpowiedni sensor automatycznie zatrzymuje wózek jeśli jego odchylenie od osi pionowej przekroczy ca.20 stopni. Operator może jednak „obejść” tę funkcję. W instalacjach o dużych średnicach, stosuje się wózki napędzane dwoma niezależnie sterowanymi silnikami. Operator, zmieniając obroty silników, może kierować ruchami wózka w kierunku jazdy na wprost, w lewo lub w prawo. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w zanieczyszczonych instalacjach lub w odcinkach ich łuków.

SENSOR GAZU

Dla monitoringu instalacji w których mogą znajdować się mieszaniny gazów z powietrzem grożące wybuchem, wózek, kamera i oświetlenie wypełnione zostają sprężonym azotem. Sensor nadciśnienia przekazuje informacje o jego wysokości na ekran monitora, a razie spadku poniżej wartości dopuszczalnej, wszczyna alarm. System cyfrowy spełnia warunki przepisów ochrony antywybuchowej ( Ex).

PODGLĄD NA EKRANIE MONITORA

Na ekranie kolorowego monitora, oprócz obrazu z kamery telewizyjnej, wyświetlane są w liniach statusowych bieżące informacje charakteryzujące przegląd, między innymi: odległość kamery od umownego punktu, kąt wychyłu i obrotu jej głowicy, wielkość spadku podłużnego instalacji, data, godzina, kąt przechyłu wózka od pionu. Na tle obrazu, umieścić można dowolny tekst literowo-cyfrowy, np. komentarz do przeglądu. Obraz z kamery, informacje charakterystyczne dla przeglądu i literowo-cyfrowy tekst, mogą zostać zarejestrowane na taśmie video.

ZESTAW TV

Podstawowy system, składający się z umieszczonej na samojezdnym wózku kamery TV z zintegrowanym oświetleniem, bębna kablowego z kablem oraz urządzenia sterującego z monitorem i klawiaturą, może zostać znacznie rozbudowany i umieszczony na stałe na samochodzie dostawczym. Na zdjęciu przedstawiono cyfrowy system zabudowany na samochodzie, wyposażony dodatkowo we własny agregat prądotworczy, wciągarkę do opuszczania wózka z kamerą do np. studzienki kanalizacyjnej, magmetowid, videoprinter ,komputer PC z drukarką, myjkę do mycia wózka i kamery, interkom oraz instalację kontroli i zabezpieczenia pracy systemu. Zabudowa posiada wyodrębniony przedział dla operatora.

PROGRAM DO OBSŁUGI

Zainstalowany w komputerze PC, program inspekcji kanalizacji WinCan, umożliwia opracowanie dokumentacji inspekcji w formie graficznej w postaci protokołów przeglądów i wykresów spadków. Dzięki posiadanym w pamięci rodzajom uszkodzeń jakie mogą wystąpić w instalacjach, ułatwia opisanie filmowanych zdarzeń, a ponadto umożliwia wprowadzanie opisów na ekran monitora video, nadzoruje pracę magnetowidu, dokumentuje przebieg inspekcji na dysku umożliwiając ich archiwizację .

przejdź do góry