Firma Sezam Instal sp.j. od początku swojej aktywności była stałym uczestnikiem rynku czyszczenia, kamerowania i szeroko pojętej renowacji sieci kanalizacyjnej. Wokół tych trzech zagadnień koncentrują się: nasza wiedza, umiejętności i doświadczenie. Te trzy zagadnienia są objęte naszą kompleksową ofertą.

NASZA OFERTA OBEJMUJE UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ PROGRAMY:

URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE DO CZYSZCZENIA,
INSPEKCJI TV ORAZ BEZODKRYWKOWEJ NAPRAWY
SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

SAMOCHODY SPECJALISTYCZNE
DLA POTRZEB GOSPODARKI KOMUNALNEJ

kroll-ofe txt
metody-ofe txt
frezy-ofe txt
frezy-ofe txt

Branża, którą reprezentujemy zobowiązuje nas do stałego doskonalenia naszej wiedzy technicznej oraz pilnej
obserwacji nowych produktów i technologii na rynku europejskim.
Ze względu na to, że niezwykle ważna jest dla nas jakość obsługi gwarancyjnej
i pogwarancyjnej, trzon naszego zespołu stanowią ludzie ze średnim
wyższym wykształceniem technicznym o dużej praktyce zawodowej.

FIRMA SEZAM INSTAL ZOSTAŁA UHONOROWANA WYRÓZNIENIAMI:

przejdź do góry